FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Noua barieră cu microunde pentru detecţie minim-maxim la solide vrac.

Concepte noi in tehnologia de masură
'Simplificat la perfecţie, pur-si-simplu perfect'

Un radar mult mai capabil cu domeniu de măsură până la 70 metri şi precizie 2 mm

Nivele materiale de construcŢie

Masurarea nivelelor în silozuri cu materiale folosite în construcţiii precum var, ciment, filer, clinker (ind. cimentului), nisip este domeniul de specialitate al traductorului radar non-contact VEGAPULS 68.

Primul din lume special proiectat pentru măsurări în condiţii foarte dificile cu mult praf, zgomot, condens, vapori şi proprietăţi fizice variabile ale produsului din siloz (de ex. umiditate, densitate variabilă), VEGAPULS 68 poate funcţiona neîntrerupt zeci de ani cu aceeaşi precizie milimetrică.

Împreună cu sesizorul de nivel capacitiv VEGACAP 65 ce acţionează ca protecţie redundantă la supraplin, traductorul radar non-contact VEGAPULS 68 combină siguranŢa ridicatĂ a procesului tehnologic cu costurile scazute de întreţinere.