FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Noua barieră cu microunde pentru detecţie minim-maxim la solide vrac.

Concepte noi in tehnologia de masură
'Simplificat la perfecţie, pur-si-simplu perfect'

Un radar mult mai capabil cu domeniu de măsură până la 70 metri şi precizie 2 mm

MĂsurarea nivelului de solvenŢi

Rezervoarele de white-spirit, toluen, xilen şi alţi solvenţi utilizaţi in general la fabricile de vopsele trebuie echipate cu sisteme de masura a nivelului cât mai precise.

Traductoarele de presiune hidrostatică VEGABAR sunt recomandate pentru aceasta aplicaţie, atât la rezervoarele aflate in legatură cu atmosfera cât şi la cele unde solventul este stocat sub perna de gaz.

Inima majoritătii traductoarelor de presiune este celula de
masură CERTEC®, care a fost proiectată de VEGA şi fabricată din sapphire-ceramic®. Această celulă de masură fara ulei se remarcă prin rezistenŢa la suprapresiune, stabilitatea foarte bună pe termen lung cât şi rezistenţa la coroziune şi abraziune. Greutatea coloanei de lichid deformeaza diafragma celulei de masură. Deformarea este masurată şi convertită într-un semnal proporţional cu nivelul. Celulele de masura VEGA compensează automat influenţa temperaturii produsului.