FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Noua barieră cu microunde pentru detecţie minim-maxim la solide vrac.

Concepte noi in tehnologia de masură
'Simplificat la perfecţie, pur-si-simplu perfect'

Un radar mult mai capabil cu domeniu de măsură până la 70 metri şi precizie 2 mm


PerfecŢionatĂ pÂnĂ la ultimul detaliu: ELEctronica modularĂ


Module electronice cu un nou concept de conectare

Circuitul electric de alimentare şi semnal de ieşire al fiecarui modul electronic plics®plus este conectat la circuitul extern cu noi terminale cu arc care nu necesita utilizarea vreunei scule la legarea firelor.
Modulul electronic cu conector rapid permite înlocuirea acestuia în doar cateva secunde. Sinele de ghidaj asigură fixarea fermă a modulului electronic în carcasa chiar şi sub tensiuni mecanice mari facilitând exploatarea nstrumentelor în condiţii foarte dificile.

Tensiunea de alimentare joasă de numai 9,6 V permite conectarea noilor traductoare la toate sistemele de control şi evaluare existente; este posibilă chiar şi alimentarea cu baterii sau panouri solare.

Mai multă performanţă pentru mai multă siguranţă

Noile instrumente plics®plus au fost dezvoltate în concordanţă cu IEC 61508. VEGA a implementat un amplu sistem de management al siguranţei care garantează cele mai inalte standarde în dezvoltarea instrumentelor orientate spre siguranţa măsurării.

Aceasta face posibilă utilizarea tuturor instrumentelor pentru aplicatii SIL2 şi, într-o configuraţie specială chiar şi SIL3. Bineinţeles, aceste cerinţe ridicate garantează un plus în siguranţă pentru toate aplicaţiile.